Jim-Roger – Europharma – Åpningsforedrag

Alf Helge Aarskog – Marin Harvest – Leading the blue revolution

Børge Takvam – Marin Harvest – Feed Only benchmark

Ole Bendik Dale – Veterinærinstituttet – Erfaringer fra FOU-samarbeidet på Nordfjord forsøksstasjon

Lars Speilberg – Scanvacc AS – Stress og sedasjon under avlusning med IMM

Kari Attramadal – NTNU – Mikrobiell balanse og utfordringer med sjøvann i RAS

Tore Samuelsen – Seaborn – Bedre pris gjennom Premium Superior kvalitet på laksen

Åse Åtland – NIVA – Vannkjemisk risiko og fiskehelse – klarer vi å håndtere de nye utfordringene