Årets seminarsted er Mortsund på Vestvågøya, et av mange små fiskevær langs innersida av Lofoten.

Skreiens årlige vandring til Lofoten var grunnlaget for bosetting og virke i alle disse små samfunnene. Selv om veien til Mortsund ikke ble ferdigstilt før i begynnelsen av 1920-årene vet vi at det allerede på slutten av 1800-tallet var mange rorbuer her. Det var også bosetting på de små øyene utenfor Mortsund til langt opp på 1900-tallet.

I dag er Mortsund et miniatyrbilde på det nye Lofoten. Statle-familien, som siden 1950 drev som handelsmenn og fiskekjøpere Mortsund, eier nå et av Lofotens største rorbuanlegg, og satser fullt på turisme.

På samme sted startet Brit og Roger Mosseng med lakseoppdrett allerede i 1980, og 39 år etter er de “still going strong”. Med selskapet Lofoten Seafood produserer de ikke bare laks, men driver også med tradisjonell saltfisk- og tørrfiskproduksjon.